تجهیزات آشپزخانه صنعتی

اگر بخواهیم بصورت کلی تعریفی از تجهیزات آشپزخانه صنعتی داشته باشیم ولی قبل از آن نیاز هست که شناخت کافی از آشپزخانه های صنعتی داشته باشیم یا در واقع به چه نوع آشپزخانه هایی، آشپزخانه های صنعتی گفته میشود. در تعاریف کلی به آشپزخانه هایی که تهیه و تولید غذا در ابعاد گسترده یا انبوه انجام میگردد، آشپزخانه صنعتی گفته میشود. ابعاد و اندازه اینگونه آشپزخانه ها به نوع طبخ و تنوع منو غذا بستگی دارد. اما شباهت همه ی اینگونه آشپزخانه در استفاده از تجهیزات مورد نیاز برای آماده سازی و طبخ انواع غذا میباشد.

اگر بخواهیم از آشپزخانه های صنعتی نام ببریم مانند: آشپزخانه رستوران های زنجیره ایی، آشپزخانه هتل ها ، آشپزخانه تالارها، آشپزخانه بیمارستانها، آشپزخانه شرکت ها و سازمانها و سایر آشپزخانه هایی که تهیه و توزیع غذا در ابعاد و وسعت وسیعی باشد؛ میشود به عنوان آشپزخانه های صنعتی از آنها نام برد.

تجهیزات-آشپزخانه-صنعتی

لیست لوازم آشپزخانه صنعتی

لوازمی که در آشپزخانه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد، از نظر تنوعی بسیار زیادهست، البته ناگفته نماند تجهیزات مورد نیاز در هر یک از آشپزخانه های صنعتی متفاوت هست و تفاوت آنها در نوع و تنوع غدایی که تهیه و تولید میگردد. برای مثال: آشپزخانه یک شرکت بزرگ را با آشپزخانه یک هتل یا یک رستوران زنجیره ای یا یک رستوران معمولی مقایسه کنید، قطعا تفاوت را خودتان متوجه خواهید شد. در آشپزخانه یک شرکت بزرگ تنوع غذایی منوط به برنامه غذایی هفتگی میباشد، ولی در آشپزخانه یک هتل یا رستوران ها تنوع غذا بیش از چندین غذا میباشد. خب از آنجایی که تنوع منو غذا در اینگونه آشپزخانه ها زیاد هست، همین امرباعث میشود که تجهیزات متنوع برای طبخ انواع غذا تدارک دید، اما ناگفته نماند که برخی از تجهیزات بسته به نوع مصرف در همه ی آشپزخانه های صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

همانطور که اشاره کردیم لوازم مورد استفاده در آشپزخانه ها، متناسب با نوع طبخ میباشد و برخی از تجهیزات هم هستند که از نظر مصرف و کارایی در تمامی آشپزخانه های صنعتی و سنتی مورد استفاده قرار میگیرد. ما در مجموعه صنعتی روماک برای سهولت انتخاب تجهیزات مورد نیاز در آشپزخانه های صنعتی یا ستنی تجهیزات تولید شده در این مجموعه را دسته بندی کردیم، که عبارتند از:

 

  • تجهیزات آماده سازی غذا
  • تجهیزات پخت و طبخ
  • تجهبزات شستشو و نظافت
  • تجهیزات سرمایشی